Condicions Generals

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’associació titular de www.arcadenoe.cat és l'Assocaició Arca de Noé (Arca de Noé) amb domicili a aquests efectes en a la Placeta de Montcada, 31, 3r, 08001 Barcelona, número de CIF: GXXXXXXXXX, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. XXX. Correu electrònic de contacte: info@arcadenoe.cat del lloc web. 

Condicions generals de contractació entre arcadenoe.cat i l'usuari:

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts pels proveïdors al web arcadenoe.cat, d'acord amb les condicions més baix desglossades, les quals declara comprendre i acceptar.

En el cas de contractació per menors d'edat, es requereix l'autorització dels familiars o tutors legals per poder gaudir del servei contractat. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades proporcionades a arcadenoe.cat en el procés de reserva.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix arcadenoe.cat en cada moment, i no podrà emprar per a: